tiistai 11. heinäkuuta 2017

Suorat mutkiksi

Tässä lumen sulamisen aikaisessa kuvassa vanha uoma erottuu hyvin.
Oikaistu puro virtaa taaempana, edessä vanhoja mutkia, joihin vielä
ajoittain kertyy vettä.
Perinnebiotoopin purolle on suunniteltu muodonmuutosta. Niityn halki virtaava puro oli aikoinaan malliltaan vähän kuin Po-joki Isä Camillon kylän liepeillä - mutkikas. Kahdeksankymmentäluvun alkupuolella suunniteltiin kohteen metsitystä, minkä vuoksi purolle kaivettiin oma oikotie - suora uoma niityn poikki kulkevan sähkölinjan vierelle. Metsitys kuitenkin jäi ja laidunnus jatkui.

Vanha konsti oli varmatoiminen. Inventointikohdat oli tarkoitus merkitä
gps-laitteella, joka ei sinnikkäästä yrittämisestä huolimatta
suostunut yhteistyöhön. Inventointilinja merkittiin siksi vasemmalla
näkyvällä narulla, jonka alta kasvit määrävälein selvitettiin.
Kohteeseen palataan tulvimisten jälkeen.
Ihmettelevätkö kasvintutkijat kasvissyöjiä vai päinvastoin?
Suoralla kaahatessaan vesi virtasi nopeammin ja uoma alkoi syvetä. Nykyinen uoma onkin selvästi vanhojen mutkien pohjaa alempana. Mutkien aikoinaan vallitessa vesi tulvi matalien uomien ulkopuolelle. Veden seistessä yläjuoksulta virran mukana tulleita ravinteita ehti painua tulva-alueilla kohti pohjaa. Tulvaniitty sai lannoituksensa ja  jaksoi kasvattaa lehmille syötävää. Mommilanjärvi alajuoksulla jäi vähemmälle. Periaate oli siis käytännössä sama, joka aikoinaan piti faaraoiden Egyptin mahtavana vehnän tuottajana. Niili (keskivirtaama n. 2830 m3/s) piti väen vatsan riittävän täytenä pyramidien rakentamiseen. Kumianojan (keskivirtaama n. 2830 rkl/s) tehoilla luodaan vähän vaatimattomampia rakennelmia. Pyramidin kohdalla rakennuslupakin tyssäisi todennäköisesti viimeistään nykyisiin ilmanvaihtonormeihin.


Nyt suunnitteilla on puron ennallistaminen mutkaiseksi - takaisin vanhoihin uomiinsa. Patoamista ja eroosiosuojausta ja paluu tulvaniityksi. - Ilman pyrdamideja. - Hankkeesta on laadittu viralliset suunnitelmat ja osana projektia on nyt inventoitu niityn kasveja. Kasviston seuraamista on tarkoitus jatkaa niin, että nähdään, miten tulviminen vaikuttaa lajistoon. Mielenkiintoista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti